ALTER.SKLEP
logowanie
BILETY
Open'er Festival


PRODUKTY
Orange Warsaw Festival
Open'er Festival
Kraków Live Festival
Selector Festival

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ALTERSKLEP W CELU ZAKUPU PRODUKTÓW (NIE DOTYCZY BILETÓW)

Niniejszy regulamin, (zwany dalej "Regulaminem"), reguluje warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego w celu zakupu produktów.

Warszawa, 8.03.2017
Organizator
regulamin zakupu biletówregulamin zakupu produktówpomoc ciasteczka kontakt